placera.se: Så sänkte fonden sitt koldioxidavtryck

17.05.2023
Pekka Niemelä, Fund Manager

Infrastruktur som en naturlig komponent i en väldiversifierad portfölj har tidvis brottats med utmaningen kring stort koldioxidavtryck. En av de största koldioxidbovarna har varit bolag inom elproduktion framhåller Pekka Niemelä, fondförvaltare i UB Infra fonden, i en diskussion med Pär Ståhl om hur man kan minska koldioxidavtrycket i infrastruktursektorn. Fonden har framgångsrikt skiftat tyngdpunkten i portföljen mot sektorer med lägre koldioxidavtryck såsom järnvägstransporter och miljöinfrastruktur utan att ge avkall på sin framgångsrika förvaltningsfilosofi.

 

Läs artikeln:

Så sänkte fonden sitt koldioxidavtryck | Placera