Ansvarsfullhets­rapportering

För att följa med att målen uppnås rapporterar vi regelbundet om vår placeringsverksamhets och våra fonders ansvarsfullhet. De senaste årsrapporterna kan läsas via länkarna nedan.

 


Hållbarhetsrapport 2023

United Bankers publicerade hållbarhetsrapporten för år 2023 som en del av sin årsberättelse den 29.2.2024. Ramverket för rapporteringen bygger på de standarder för hållbarhetsrapportering som fastställts av Global Reporting initiative (GRI).
Bekanta dig med hållbarhetsrapporten på engelska »

 

 

Tidigare hållbarhetsrapporter

 

Hållbarhetsrapport 2022 (EN) »

 

Hållbarhetsrapporter för United Bankers fonder

 

Hållbarhetsrapporten för varje av United Bankers fonder finns tillgänglig på varje fonds webbplats.

En sammanställd lista över fonderna:
https://www.unitedbankers.se/fonder/valj-fond »

 

SAMARBETSPARTNERS FÖR MÄTNING OCH RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Fondplaceringen kan både öka och minska i värde och investeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. På basis av fondens historiska utveckling kan en pålitlig uppskattning om kommande utveckling inte göras. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med fondernas fondprospekter, faktablad, stadgar och prislistor vilka är tillgängliga på adressen www.unitedbankers.se.

 

Det material och den information som presenteras i dessa rapporter baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga samt på koncernens egna uppskattningar. Detta utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten. Ingen information i rapporterna bör som sådan uppfattas som köp- eller säljerbjudanden av finansiella instrument eller som annan uppmaning till placeringsåtgärder. Vid placeringsbeslut eller åtgärder bör läsaren fatta besluten på egen bedömning av investeringsobjektet samt riskerna förknippade med det. UBs fonder förvaltas av UB Fondbolag Ab. Portföljförvaltningen av fonderna är utkontrakterad till UB Kapitalförvaltning Ab.