Fonder

UB Infra

Infrastruktursfond

UB Infra placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län­derna.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB EM Infra

Infrastruktursfond

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och vägtullar.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Global Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Global Fastighetsaktie lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Europa Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Europa Fastighetsaktie gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Nordamerika Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

UB Nordamerika Fastighetsaktie är en aktiefond som placerar i fastigheter på NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) via noterade fastighetsplaceringsbolag.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Asien Fastighetsaktie

Fastighetsaktiefond

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Skog

Skogsfond

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Nordiska Fastigheter

Fastighetsfond

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i fysiska fastigheter med en relativt låg kapitalinsats.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp
UB Förnybar Energi

Infrastrukturfond

Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi erbjuder möjlighet att investera i den växande marknad som uppstått i och med energiomställningen och den gröna omställningen.

Läs mer

Avk. 12 mån %

Riskgrupp