UB FIGG och Altana AG investerar i Nordtreat

United Bankers Abp

PRESSMEDDELANDE 20.6.2024 kl. 11:30 EEST

 

UB Forest Industry Green Growth Fund (UB FIGG) och den tyska specialkemikaliekoncernen Altana investerar i det finländska teknologiföretaget Nordtreat. Företaget har specialiserat sig på utveckling och produktion av innovativa, effektiva och miljövänliga flamskyddsmedel. Nordtreat använder biobaserade råvaror, och dess produkter uppfyller de nyaste brandbekämpningsbestämmelserna. Företagets NORFLAM®-produkter har använts framgångsrikt för att skydda över 2 000 byggnader och konstruktioner runt om i världen.

 

Nordtreat etablerades 2015. Därefter har företaget expanderat sitt produkt- och servicesortiment till biobaserade och miljövänliga flamskyddsmedel. Utöver investeringen av UB FIGG och Altana AG har företaget avtalat om utveckling av ett biobaserat tillsatsämne i flamskyddsmedel med Altanas BYK-division. ”Med hjälp av sina certifierade flamskyddsmedel och -system har Nordtreat utvecklat miljövänliga produkter och framgångsrikt lanserat dem på marknaden. Samtidigt ökar efterfrågan på biobaserade lösningar relaterade till tillsatsämnen i flamskyddsmedel. Nu förenar vi vår innovationsförmåga för att tillsammans utveckla nya biobaserade tillsatsämnen i flamskyddsmedel", säger BYK-divisionens chef Jörg Hinnerwisch.

 

UB FIGG:s partner Sakari Saarela kommenterar: ”Nordtreat är ett intressant företag med utmärkta produkter som kan ersätta tidigare flamskyddsprodukter med nya innovativa biobaserade alternativ. Vi är mycket nöjda över att få stödja Nordtreats tillväxt, som i synnerhet främjar virkesbaserad byggnadsindustri i Europa och hela världen. Vi värdesätter vårt partnerskap med Altana i denna investering, eftersom de har expertis och resurser inom specialkemikaliebranschen. Vi ser ivrigt fram emot samarbetet.”

 

”Med Altana och UB FIGG har vi fått två starka partner, vilket stöder vår affärsmodell och hjälper oss att utnyttja vår tillväxtpotential fullt ut”, säger Nordtreats vd Aki Borgentorp. ”I och med Altanas BYK-division har vi också en innovativ parter med vars hjälp vi tillsammans kan utveckla mer miljövänliga lösningar.”

 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra investeringens storlek.

 

UB FIGG

 

Kapitalfonden UB FIGG investerar i företag som fokuserar på alternativ till material baserade på plast och andra fossila råvaror och strävar efter att öka förädlingsvärdet på virke och jordbrukets biflöden samt användningen av dessa råvaror i olika tillfälliga och permanenta objekt. Genom sina investeringar främjar fonden skogs- och bioindustrins möjligheter att utveckla lösningar som motverkar klimatförändringarna. UB FIGG har åtagit sig att följa internationella standarder för påverkansinvesteringar (Operating Principles for Impact Management) och rapporterar om sina investeringars miljö- och klimatkonsekvenser. UB FIGG inledde verksamheten i januari 2023 efter att ha samlat in investeringsåtaganden till ett belopp av över 100 miljoner euro. För närvarande accepterar UB FIGG investeringar av professionella investerare.

 

www.ubfigg.com

 

 

Nordtreat

 

Nordtreat är ett finländskt teknologiföretag som grundades 2015 och som specialiserat sig på utveckling och produktion av miljövänliga och effektiva flamskyddsmedel. Nordtreats produkter, som baserar sig på biologiska råvaror, uppfyller de nyaste brandbekämpningsbestämmelserna, och de har använts i över 2 000 byggnader runt om i världen. Företagets flaggskeppsteknik NORFLAM® erbjuder utmärkt brandskydd på ett hållbart sätt. Syftet med Nordtreats innovativa lösningar är att främja användningen av säkrare och mer hållbara byggnadsmaterial i hela världen.

 

www.nordtreat.com

 

 

Altana

 

Altana är ett globalt ledande företag inom specialkemikalier. Koncernen tillhandahåller avancerade miljövänliga lösningar för tillverkare av beläggningsmaterial, målarfärg och plast, tryckerier och förpackningsindustri, kosmetik samt el- och elektronikindustri. Sortimentet omfattar tillsatsämnen, specialbeläggningar och -lim, effektpigment, tätningsmedel och -föreningar, impregneringsharts och -lackeringsmedel samt testnings- och mätutrustning. Altanas alla fyra divisioner BYK, ECKART, ELANTAS och ACTEGA befinner sig i en ledande position på sina målmarknader i fråga om expertis, innovationer och service när det gäller kvalitet och produkter.

 

Altana-koncernens huvudkontor är beläget i Wesel i Tyskland. Altana har 64 produktionsanläggningar samt 68 service- och undersökningslaboratorier runt om i världen. Hela koncernen har ca 8 000 anställda som säkerställer Altanas globala framgång. År 2023 var Altanas omsättning över 2,7 miljarder euro. I forskning och utveckling investeras årligen ca 7 procent av omsättningen. Tack vare den utmärkta lönsamheten och snabba tillväxten hör Altana till de mest innovativa, snabbast växande och mest framgångsrika företagen inom kemisk industri i världen.

 

www.altana.com

 

 

BYK

 

BYK är en ledande global leverantör av specialkemikalier. Företagets innovativa tillsatsämnen och åtskilda lösningar optimerar produkternas och materialens egenskaper samt produktions- och applikationsprocesserna. BYK:s tillsatsämnen gör bland annat ytor mindre känsliga för skråmor och ökar deras glans, förbättrar materialens mekaniska hållfasthet eller flödesbeteende samt egenskaper, såsom UV- och ljustålighet och flamskydd. Inom kvalitetskontroll kan man med BYK:s mät- och testningsutrustning effektivt analysera former och fysiska egenskaper.

 

Företagets kunder utgörs av bland annat tillverkare av beläggningar och tryckfärger, plaster, lim och tätningsmedel samt rengöringsmedel, golvbeläggningar och smörjmedel. BYK:s tillsatsämnen används även inom byggnadskemi, olje- och gasindustri samt gjuterier.

 

BYK har ett globalt nätverk av dotterbolag och produktionsanläggningar i Tyskland (Wesel, Kempen, Moosburg, Schkopau, Geretsried), Nederländerna (Deventer, Denekamp, Nijverdal), Storbritannien (Widnes), USA (Wallingford, Chester, Columbia, Earth City, Gonzales, Louisville, Pittsford) och Kina (Shanghai, Tongling).

 

Företaget hör till Altana-koncernen och har över 2 500 anställda runt om i världen.

 

www.byk.de

 

 

 

Ytterligare information:

 

Sakari Saarela, Partner, UB Forest Industry Green Growth Fund

E-post: sakari.saarela@unitedbankers.com

Telefon: +358 40 767 4350

 

Matti Lehtipuu, Managing Partner, UB Forest Industry Green Growth Fund

E-post: matti.lehtipuu@unitedbankers.com

Telefon: +358 40 525 5103

 

Aki Borgentorp, vd och grundare, Nordtreat Group Ltd

E-post: aki.borgentorp@nordtreat.com

Telefon: +358 400 366 801

 

Dr. Thomas Kostka, Head of Corporate Venturing, Altana AG

E-post: thomas.kostka@altana.com

Telefon: +49 281 670 10404

 

 

United Bankers i korthet

 

United Bankers Abp är en finländsk expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknader som grundades 1986. United Bankers har två affärsområden, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är koncernen specialiserad på realtillgångsinvesteringar. United Bankers Abp ägs främst av sina nyckelpersoner, och koncernen har 160 anställda (FTE) och 31 ombud (31.12.2023). United Bankers-koncernens omsättning 2023 var 52,1 miljoner euro och dess operativa rörelsevinst 16,9 miljoner euro. Koncernens förvaltade tillgångar uppgår till ca 4,6 miljarder euro (31.12.2023). United Bankers Abp:s aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista. Finansinspektionen övervakar koncernbolagens verksamhet. Läs mer om United Bankers på www.unitedbankers.com.

 

DISTRIBUTION

Centrala medier
www.unitedbankers.com