United Bankers Abp:s personal- och ombudsemissioner 2019 – emissionerna tecknades 3,1 faldigt

27.09.2019
United Bankers Abp

 

United Bankers Abp publicerar sina officiella bolags- och pressmeddelanden på finska. Detta är ett inofficiellt, översatt och förkortat referat av det officiella bolagsmeddelandet som publicerades den 26.9.2019 på finska. Ifall det finns motstridigheter mellan språkversionerna gäller den officiella finska texten. Det officiella bolagsmeddelandet på finska finns på United Bankers Abp:s hemsida www.unitedbankers.fi

 

Sammanfattning av United Bankers Abp:s bolagsmeddelande. Det officiella bolagsmeddelandet publicerades på finska den 26.9.2019 klockan 9:30.

 

United Bankers Abp:s styrelse beslutade 21. 8 och 3.9 om riktade emissioner till koncernens personal, ledning och styrelsemedlemmar (personalemission), samt till koncernens anknutna ombud (ombudsemission). I emissionerna erbjöds det för teckning totalt 400 000 nya bolagets A-aktier. Teckningstiden för båda emissionerna gick ut den 25.9.2019 klockan 16. Bolagets styrelse har beslutat den 26.9.2019 om allokeringen i emissionerna samt om godkännandet av teckningarna.

 

Bolagets styrelse godkände i personalemissionen teckningarna av totalt 295 220 nya A-aktier, vars teckningspris totalt är 2 019 304,80 euro. Därtill godkände styrelsen teckningarna av totalt 104 780 A-aktier i ombudsemissionen, vars totala teckningspris är 796 328,00 euro. Teckningspriset i personalemissionen var 6,84 euro och i ombudsemissionen 7,6 euro.

 

De tecknade aktierna i personal- och ombudsemissionerna uppgör 3,8% av bolagets aktiestock efter emissionerna. I personalemissionen deltog ca 58% av de som hade teckningsrätt i emissionen. I ombudsemissionen deltog ca 67% av de anknutna ombuden som hade teckningsrätt i emissionen.

 

”Vi är glada att den andra personalemissionen i bolagets historia väckte så här mycket intresse. Denna gång riktades emissionen också till de anknutna ombuden. Totalt deltog 112 UB:are, antingen personal, styrelsemedlemmar eller anknutna ombud, i emissionerna. Den totala teckningssumman på 2,8 miljoner euro påvisar ett starkt engagemang i vårt bolag och byggandet av dess framtid”, säger United Bankers Abp:s VD Patrick Anderson.

 

Av de godkända teckningarna skickas en bekräftelse till de som tecknat i emissionen uppskattningsvis den 26.9.2019. Bolaget informerar om de slutliga utfallen av emissionerna med ett bolagsmeddelande uppskattningsvis den 15.10.2019.

 

För ytterligare information:

 

Patrick Anderson, verkställande direktör, United Bankers Abp

Email: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Telefon: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers Abp:s godkända rådgivare är Oaklins Merasco Ab, telefon: 09 6129 670.

 

United Bankers i korthet:

 

United Bankers Abp är en finländsk koncern, grundad 1986, som är expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknaden. Till United Bankers verksamhetsområden hör kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är företaget specialiserad inom realtillgångsplacering. United Bankers Abp är huvudsakligen ägt av sina nyckelpersoner och i koncernen jobbar 139 anställda (FTE)  och 32 ombud (6/2019). United Bankers -koncernens omsättning 2018 var 33,7 miljoner euro och EBITDA 7,3 miljoner euro. Koncernens förvaltade kapital är cirka 3,2 miljarder euro (6/2019). United Bankers Abp har varit listad på First North Finland -marknadsplatsen sedan november 2014. Finansinspektionen övervakar koncernens verksamhet. Bekanta dig närmare med United Bankers -koncernen på www.unitedbankers.fi.