United Bankers Abp:s VD Patrick Anderson gästade ProHearings 21-10-14 och gav en investerarpresentation

United Bankers ProHearings investerarpresentation 211014

 

Video:https://youtu.be/LQJVlSynxMo